Husk!!! Søknadsfrist 1. juni for redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2018/2019 (høst 2018)

Alle som har fått innvilget redusert foreldrebetaling dette barnehageåret må søke på nytt for neste barnehageår. Søknadsfristen er 1. juni for å få innvilget fom august 2018. HUSK Å SØK!!!!!

Søknadsfrist 1 juni!

For å få innvilget vedtak om redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid fra og med barnehageoppstart 1 august  må du leverer søknaden innen fristen 1 juni.

Du kan søke gjennom hele året, et vedtak om redusert oppholdsbetaling/gratis kjernetid vil normalt gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt.

Risør kommune behandler søknaden din.

Slik søker du:

Benytt søknadskjema her http://www.risor.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=9&FilId=3225

se mer på risør kommune sine sider om hva som skal følge med søknaden eller hvis du lurer på noe http://www.risor.kommune.no/aktuelt/foreldrebetaling-i-barnehage.20844.aspx

 

Du kan også ta kontakt med Trude eller Ellen Heidi