Pedagogisk grunnsyn

Det Pegagogiske grunnsynet i Tjenna Barnehage vil ut i fra ny kunnskap og nye erfaringer alltid være under utvikling. Vi har det siste årene blitt mer og mer inspirert av Reggio Emilia filosofien.

Det hele startet med at tre av pedagogene og styreren var på et studiebesøk i en Reggio Emilia inspiret barnehage, og på et kurs i "Barnehagens rom" ved Eli Thorbergsen. Dette var tanker de kunne identifisere seg med, og det var noe de ville ta med tilbake til de andre og lære mer om. Det har etterhvert blitt flere kurs, og vi blir bedre og bedre kjent med denne filosofien.

Målet med å bli kjent med metodene til Reggio Emilia barnehagene, er ikke å bli identisk lik, siden dette er umulig for barnehager som ikke er lokalisert i den regionen. Vi arbeider ut fra denne filosofien, men med utgangspunkt i vårt ståsted i Risør. Vi tar utgangspunkt i det vi kan, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, samt vår kultur og bakgrunn, men med et ønske om å tilnærme oss Reggio barnehagenes barne- og kunnskapssyn. Vi lar oss inspirere av deres handlinger, tanker og ideer.