Barn 1-2 år (ettåringene)

Avdeling Ankeret er tilrettelagt for barn i alderen 1 - 2 år og det er på småbarnsavdelingen de fleste barna får sitt første møte med oss. For at barna skal få en god start i barnehagen fokuserer vi på primærbehovene trygghet og omsorg. Det er også en fase i utviklingen hvor det skjer mye for det lille barnet og vi stimulerer derfor barnet gjennom pedagogisk tilrettelegging av lek, aktiviteter, rommet og dagligdagse hverdagssituasjoner.

Inne- og uterom

Ankeret har egne rom både inne og ute som er tilrettelagt for de minste barna. Her kan de utfolde seg ut i fra sine egne forutsetninger og leke i trygge omgivelser, samtidig som de kan utfordre seg selv. På morgen og ettermiddag er vi ofte sammen med de andre avdelingene og barna får da mulighet til å utforske dette lekeområdet sammen med de "store" barna. 

Alle rommene, både ute og inne, er gjennomtenkte og pedagogisk tilrettelagt for lek. Miljøet vil imidlertid aldri bli helt ferdig, da barna og virkeligheten stadig er i endring. 

Tur

1 og 2 åringene har minst en turdag hver i uka. De aller minste har korte turer i nærområdet, mens 2 åringene beveger seg litt lenger avgårde. De besøker da ofte grillhytta, Urheia og Nordstrand. Byens mange fine turplasser blir også tatt i bruk gjennom året.