Barnehagen / Fredsparken

De minste barna tar ofte litt kortere turer enn de største barna. Barnehageområdet kan være spennende nok i seg selv. Barnehagens uteområdet er delt inn med ett område for de små og ett for de store, selv om de ofte bruker dette blandet. Høsten 2014 fikk barnehagen ett helt nytt uteområde. Se eget pungt.

Barnehagen er så heldige at de har "Fredsparken" som nærmeste nabo. Parken ble laget som en gave fra Aktive fredsreiser til befolkningen i Risør kommune. Fredsparken er på 2 900 kvm og inneholder navn på Nobel-fredsprisvinnere. Barna bruker mye parken til piknikk og til ulike fysiske aktiviteter. På sommeren blir det mye ballspill der og på vinteren blir parken brukt av barna som skiløype.