Barnehageopptak 2019/2020

Nå kan du søke om barnehageplass for neste barnehageår. Søknadsfrist er 1. mars 2019. Søknadsskjema finner du på Risør kommune sine hjemmesider.